CẢNH BÁO Đại lý Vé máy bay Phú Yên lừa đảo

Gần đây thì một diễn đàn mạnh với số lượng thành viên đông đảo tại Việt Nam đã cật lực lên án một hành vi đuổi việc toàn bộ nhân viên để cắt thưởng Tết.
Chi tiết xem tại: https://vozforums.com/showthread.php?t=4601246

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN LỪA ĐẢO
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN LỪA ĐẢO SINH VIÊN
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN BÁN VÉ MẮC
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN CÓ THẰNG CHỦ BẨN BỰA
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN TRỐN THUẾ
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN QUỊT THƯỞNG TẾT
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN LỪA ĐẢO TUYỂN DỤNG
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN VÔ CỚ SA THẢI NHÂN VIÊN
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN LỢI DỤNG BÓC LỘT SINH VIÊN
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY PHÚ YÊN QUỊT LƯƠNG
0903356563 - 0968156837
0903356563 lừa đảo
0968156837 lừa đảo
0903356563 lừa đảo tuyển dụng
0968156837 lừa đảo tuyển dụng
0968156837 lừa đảo vé máy bay
0903356563 lừa đảo vé máy bay
0968156837 quịt lương nhân viên

0903.356.563  0968.156.837

Thông tin chưa được xác thực rõ nhất, nhưng số lượng người lên án vị giám đốc đuổi việc nhân viên nhằm tránh thưởng Tết là rất nhiều người.