Chuyện Cười Thiên Đường Và Địa Ngục - Chuyện Dân Gian

Chuyên mục chuyện cười
- Chuyện kể một anh chàng nọ khi lâm bệnh và qua đời xuống dưới âm phủ gặp diêm vương.
- Diêm Vương hỏi : tại sao ngươi lại xuống địa ngục


- Anh trả lời : Tôi bị bệnh hiểm nghèo gia đình lại nghèo khó không có tiền chữa bệnh lên phải xuống đây gặp ngài trước thời hạn.
- Diêm Vương hỏi : Thế thiên đường và địa ngục nhà ngươi thích ở nơi nào hơn
- Anh trả lời : Tôi thỳ thấy 2 nơi đều giống nhau cũng chẳng khác nhau là bao lên ở đâu cũng được
- Diêm Vương hỏi .tại sao lại giống nhau .Thiên đường là nơi các thiên thần và những ai lương thiện tốt bụng chung sống.Còn địa ngục là nơi quỷ địa ngục ở ngươi không thấy sợ sao.
- Anh trả lời.Tôi thỳ thấy bình thường không sợ gì cả.tôi đang tìm một thứ khiến tôi sung sướng để quyết định lựa chọn thiên đường hay địa ngục
- Diêm vương hỏi : Thế ngươi đã tìm ra chưa
- Anh trả lời .tôi đang phân vân thiên đường và địa ngục khách nhau nhất ở chỗ nào.
- Diêm vương mới cho mang ra 2 thùng rượu,trên 2 thùng rượu đều vẽ hình một cô gái sexy – một cô biểu tượng cho thiên đường – một cô địa diện cho địa ngục
- Diêm Vương hỏi .Ta đố ngươi tìm ra đi điểm khách biệt giữa thiên đường và địa ngục .Nếu ngươi tìm được ta sẽ cho ngươi lên thiên đường.Ta sẽ cho ngươi thời gian 1 nén nhang,
- Anh trả lời .Được tôi sẽ tìm ra ngay – thế là anh lay hoay mãi bên 2 thùng rượu và dường như anh đã tìm ra được điểm khác biệt đó.
- Diêm Vương hỏi .Thế nào – nhà ngươi đã tìm ra sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục chưa.
- Anh trả lời dõng dạc: Tôi đã tìm thấy điểm khác nhau giữa thiên đường và địa ngục trên 2 thùng rượu vẽ 2 cô gái sexy kia.
- Diêm Vương thúc.Mau nói cho ta nghe
- Anh trả lời : Điểm khác nhau :trên 2 thùng rượu đều có hình 2 cô gái sexy gợi cảm và điểm khác biệt là : 1 bên hình vẽ cô gái thỳ có 1 cái lỗ còn bên kia thỳ bịt kín .Tôi nghỹ thiên đường chính là nơi hình cô gái có cái lỗ kia - còn địa ngục là thùng rượu vẽ cô gái bị bịt kín.Tôi xin chọn cái thùng rượu hình cô gái sexy có lỗ ở dưới
- Diêm vương hỏi ; Tại sao ngươi lại đoán ra

- Anh trả lời : Đơn giản là có lỗ mới uống được rượu –đấy mới là thiên đường